Adiabatikus folyamat

Az adiabatikus folyamat olyan folyamat, amely során a levegő/nedvesség keverék energia tartalma (entalpia) nem változik.

Közvetlen hűtés

A közvetlen hűtés azt jelenti, hogy a belépő levegő közvetlenül érintkezik a vízzel vagy nedves felülettel.

Víz elpárolgása

A víznek párolgás során van 2501 kJ/kg látens hője 0 °C-on. Mint ilyen, például a víz adiabatikus párolgása 1 l/h mérték esetén a levegő érezhető entalpiáját 695 W-al csökkenti (lehűl a levegő) és ugyanilyen mértékben növeli a látens entalpiát (a levegő párásabbá válik)

Közvetett hűtés

A közvetett hűtés azt jelenti, hogy a belépő levegő nem kerül kapcsolatba vízzel vagy nedves felülettel.

Közvetett/közvetlen hűtés

A közvetett/közvetlen hűtés a közvetett hűtés és a közvetlen hűtés kombinációja.

Közvetett/közvetlen párologtatva hűtés

A közvetett/közvetlen párologtatva hűtés a közvetett párologtatva hűtés és a közvetlen párologtatva hűtés, vagy pedig a közvetett (nem párologtató) hűtés és közvetlen párologtató hűtés keveréke.

Nedves hatásfok

A bemeneti és a kimeneti levegő között ténylegesen elért hőmérséklet különbség aránya ahhoz a hőmérséklet különbséghez képest, ami elérhető lett volna, ha a belépő levegőt a nedves hőfokra hűtik vissza. Nevezik „nedves hatékonyságnak” is.